תוכנית "בתי-ספר מובילי פדגוגיה" ממוקדת בקידומם של תהליכי הוראה-למידה איכותיים ובשיפור הישגי תלמידים. התוכנית מיועדת למנהלי בתי ספר אשר מעוניינים להשתתף בה והמסוגלים להוביל שיפור בתהליכי הוראה-למידה ולשמש כבתי ספר מדגימים.לתוכנית נבחרו 5-8 בתי ספר מכל מחוז, בני 2 כיתות לפחות בכל שכבת גיל ושהינם בעלי פוטנציאל הצלחה בקידום תהליכים פדגוגיים איכותיים המאפשרים הישגים גבוהים לכל התלמידים. ניתןייצוג לכל המחוזות והמגזרים.  המטרה פיתוח בתי ספר אלה כך שישמשו בתי ספר מדגימים עבור מנהלים וצוותי חינוך בכל הקשור לקידומם של תהליכי הוראה למידה איכותיים.
התוכנית כוללת:
 א. הדרכה לצוות המורים בביה"ס - אחת לחודשע"י המדריכים הקיימים ומלווים את ביה"ס בנושאים שהאגף א' לחינוך  יסודי מובילבמטרה לאפשר הובלת שינוי ושיפור מתמיד בתהליכי הוראה-למידה ובהישגי התלמידים בהתבסס על נתונים ועל פי היעדים שבית הספר הגדיר.
ב. ליווי, הנחייה, ייעוץ לביה"ס - ע"פ הצורךע"מ לאפשר פיתוח בית הספר כארגון לומד.
ג. ליווי המהלך בבתיה"סבשוטף - ע"י מפקח בית הספר.
ד. מתן במה למנהלים שבתוכנית - בנקודות זמן שתקבענה ע"י המפקח הכולל להצגת המהלך בפני מנהלים עמיתים   
ולדיון
בו באזור הפיקוח. 
תוצאות מצופות בעקבות המהלך:
א. הפעלה ופיתוח של תהליכי הוראה-למידה איכותיים המאפשרים את קידום הישגי התלמידים.
ב. העצמת היכולת של בית הספר להוביל שינוי ושיפור מתמיד בתהליכי הוראה-למידה ובהישגי התלמידים בהתבסס על נתונים ועל פי יעדים שבית הספר הגדיר.
 
 
שם משתמש
   
סיסמא
   
רישום למערכת   שכחת את הסיסמה?
 
 
קיצורי דרך
 
 
מידע מפורט אודות תוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית טרם מילוי הערכה להתבוננות בית ספרית מעבר לעמוד
 
 
 

Text/HTML

Minimize
 
דף הבית  אודות התכנית  ערכה להתבוננות  הרחבת הידע  שיתוף בידע  ארגז כלים  תמיכה
פותח ע"י