כנסים
 
מומחיות
 
כרטיסים דיגיטליים
 
פעילויות ייחודיות תשע"ה

 
יומני מסע מצטיינים תשע"ה
 
יומני מסע מצטיינים תשע"ו
 
יומני מסע מצטיינים תשע"ח

יומני מסע מצטיינים תשע"ט
  סרטי תיעוד נבחרים שהוצגו בכנס הארצי תשע"ה   
                                                                           
              

התמונות לקוחות מהדרכת תלמידים במסגרת אשכול מנהלים ארצי ב"חצר ספור"


שלבי ניסוח העיקרון הפדגוגי

פיתוח מקצועי בעידן המאה ה-21

 
דף הבית  אודות התכנית  ערכה להתבוננות  הרחבת הידע  שיתוף בידע  ארגז כלים  תמיכה
פותח ע"י